Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, 06100 Porvoo
Myöhemmin tässä tekstissä ”arvonnan järjestäjä”.

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua enstointro.fi –sivulla jättämällä yhteystietonsa. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt (alle 18-vuotiailla holhoojan suostumus). Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

3. Arvonta-aika ja palkinnon luovutus/julkisuus

Arvontaan voi osallistua kampanja-aikana 5.2.–30.4.2014. Päävoittojen voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti kampanja-ajan loputtua. Arvonnan järjestäjä sopii yhteydenoton jälkeen palkintojen toimittamisesta voittajalle. Arvonnan järjestäjä voi julkaista palkintojen voittajien nimet.

4. Palkinto

Kampanjan aikana arvotaan pikapalkintoja ja kampanjan päätyttyä 5.5.2014 arvotaan 5 pääpalkintoa.

Pikapalkinnot:

1 x Stereo Radio
1 x Observer 220’ –liiketunnistin
3 x Observer 70’ –liiketunnistin
10 x Spotify-lahjakortti
25 x Ensto Intro –asentajanhanskat

Pääpalkinnot:

5 x All-inclusive matka Saksaan

Pääpalkinnot sisältävät:

Lennot, majoituksen, ruoat, kuljetukset ja ohjelman
Vierailun Jungin tehtaalle Lüneniin ja yllätysohjelmaa
Matkan ajankohta on syksy 2014.

Pääpalkinnon voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Pikapalkinnon voittaja saa heti tiedon voitostaan. Palkinto postitetaan voittajalle mahdollisimman pian.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot

Voittajien tulee ilmoittaa palkintoa lunastaessaan henkilötietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.

7. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.

8. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.